• Disclaimer

    Classic Car Society aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van (informatie op) de website Classic Car Society en/of eventueel aan genoemde website gelieerde subdomeinen.

    Onder andere aanvaardt Classic Car Society geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website wordt opgeslagen of ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per andere elektronische dragers wordt verzonden, het verlies van gegevens, het downloaden of het gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

    De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers en contractuele partners van Classic Car Society.

    De website heeft uitsluitend tot doel om informatie te verschaffen. De informatie op deze website is te goeder trouw door Classic Car Society samengesteld. Classic Car Society is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina's of andere websites die gekoppeld aan of afgeleid zijn van de Classic Car Society website. Classic Car Society garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up to date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in. Afwijkingen in prijzen, tekst en beelden zijn te allen tijde voorbehouden.