• Disclaimer lidmaatschap

    Door het verzenden van uw registratieaanvraag, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en verplicht u zich tot de betaling van het Classic Car Society jaarlidmaatschap. Classic Car Society lidmaatschappen kunnen jaarlijks worden aangepast eventueel op basis van de CBS index. Lidmaatschappen zullen stilzwijgend jaarlijks worden verlengd.

    Opzeggen van uw lidmaatschap kan per aangetekend schrijven of per E-mail, waarbij uw geregistreerde zakenadres, lidmaatschapsnummer en verdere NAW gegevens dienen te worden vermeld.

    Bij het samenstellen van de inhoud van de informatie op deze site, als in alle verdere uitingen van Classic Car Society is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Classic Car Society sluit iedere aansprakelijkheid voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site is verstrekt uit. Alle product of diensten specificaties zijn onder voorbehoud. Eventuele technieken, adviezen of informatie verstrekt via het forum, is informatie die cars and Business ontvangt van derden die gebruik maken van het forum, advies geven of informatie verstrekken. Het is daardoor niet uitgesloten dat er onjuistheden in voorkomen. Uit de gepresenteerde informatie kan daardoor geen enkel recht worden ontleend.

    Niets uit teksten of grafische voorstellingen op deze site mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Classic Car Society analoog of digitaal worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd (mobiel) gegevensbestand.